W tej zakładce przedstawiam propozycje specyficznych zajęć plastycznych dla dzieci - sztukę ze śmieci.

Na tych warsztatach z codziennych śmieci tworzymy prawdziwe dzieła sztuki. W ten sposób dzieci uczą się ekologicznego podejścia do odpadów - recyklingowania ich lub ponownego użycia. Dodatkowo stworzenie własnego dzieła przynosi wiele radości i satysfakcji

W bieżącym roku szkolnym zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim

Szczegółowy program zajęć znajduje się w aktualnościach

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.15 – 18.45
w Akademii "PINOCCHIO",  ul. Kadłubka 41, Szczecin
Szczegóły zawsze w Aktualnościach