W tej zakładce przedstawiam propozycję warsztatów psychologicznych dla kobiet, które łączę ze sztuką.

Połączenie psychologii ze sztuką daje liczne korzyści:

 

Budowanie wspólnoty. Warsztaty tworzą przestrzeń do nawiązywania nowych, wspierających relacji z innymi kobietami, dzięki czemu uczestniczki czują się silniejsze i bezpieczniejsze. Staramy się stworzyć atmosferę pełną szacunku, w której każda kobieta może dzielić się swoimi doświadczeniami bez obaw o osąd.

Odkrywanie i wyrażanie swojej kreatywności w bezpiecznym środowisku.

Wzmacnianie samowiedzy. Poprzez różnorodne techniki psychologiczne i artystyczne, uczestniczki rozwijają świadomość siebie, zdobywając głębsze zrozumienie własnych emocji i myśli.

Redukcja stresu. Praca nad sztuką jako formą terapii pozwala kobietom na uwalnianie napięć, redukcję stresu i osiągnięcie głębokiego relaksu.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Dzięki warsztatom uczestniczki zdobywają praktyczne narzędzia do zarządzania emocjami i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Podniesienie pewności siebie i samoakceptacji. Ćwiczenia psychologiczne pomagają w budowaniu pewności siebie i radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi. Efekt własnej twórczości, niejednokrotnie zaskakujący i radość z procesu tworzenia pozwalają budować pozytywny wizerunek siebie. Wszystko to przekłada się na zwiększoną akceptację siebie.

Eksploracja twórczych ścieżek. Warsztaty umożliwiają eksplorację różnorodnych form sztuki, co może prowadzić do odkrywania nowych pasji i zainteresowań.

Integracja Ciała i Umysłu. Kombinacja psychologiii i sztuki pomaga w harmonijnym łączeniu ciała i umysłu, co sprzyja ogólnej dobrej kondycji psychicznej.

Długotrwałe korzyści dla samopoczucia. Uczestnictwo w naszych warsztatach to nie tylko krótkoterminowe doświadczenie, ale inwestycja w długotrwałe zdrowie psychiczne i dobrostan.

W bieżącym roku szkolnym zajęcia odbywają się głównie na zamówienie - indywidualnie lub w grupach w miejscach wskazanych przez zamawiających.
Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od tematu i ilości osób.
Jestem w stanie przeprowadzić warsztaty z różnych tematów psychologicznych oraz we współpracy z innymi osobami także z zagadnień coachingowcyh.


Warsztaty organizowane przez Kalejdoskop pojawiają się w zakładce Aktualności oraz w Kalendarzu

 

ZAPRASZAMY!